Mercedes-Benz kravas furgoni. 3G garantijas noteikumi.

3G GARANTIJA

 • 3G garantija ietver jebkādu transportlīdzekļa ražošanas defektu, kas radušies līguma darbības laikā, bezmaksas novēršanu saskaņā ar tādiem pašiem tehniskajiem noteikumiem un nosacījumiem, kādi paredzēti Mercedes-Benz Group AG Eiropas Savienībā pārdoto jauno automobiļu garantijas noteikumos to pārdošanas darījuma dienā spēkā esošajā redakcijā. Mercedes-Benz Group AG jauniem automobiļiem piemērojamie garantijas noteikumi un nosacījumi ir izklāstīti Mercedes-Benz tīmekļvietnē un transportlīdzekļa servisa grāmatiņā. Ja Mercedes-Benz Group AG jauno automobiļu garantijas tehniskie noteikumi atšķiras no šajā līgumā noteiktā, tad attiecībā uz 3G garantiju tiek piemēroti šā līguma noteikumi.
 • 3G garantija ir spēkā 3 gadus no pirmās reģistrācijas dienas vai līdz 150 000 km nobraukumam.
 • 3G garantijas nobraukuma limitu un darbības termiņu var pagarināt līdz 5 gadiem, skaitot no pirmās reģistrācijas dienas.
 • Nomainoties īpašniekam, 3G garantija turpina darboties.
 • 3G garantijas izmantošana neietekmē Mercedes-Benz Group AG jaunajiem automobiļiem piemērotās pārdošanas garantijas darbību (un pretēji).

Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt garantijas noteikumus.

PRIEKŠNOTEIKUMI GARANTIJAS PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAI:

 • Dokumentēta transportlīdzekļa līdzšinējās tehniskās apkopes vēsture.
 • Pakalpojuma darbības termiņa laikā regulārā tehniskā apkope tiek veikta, stingri ievērojot ražotāja prasības, savlaicīgi un tikai oficiālajās Mercedes-Benz pārstāvniecībās Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, ko apliecina atbilstoši ieraksti transportlīdzekļa servisa grāmatiņā vai izdruka no pilnvarotā Mercedes-Benz autoservisa elektroniskā servisa žurnāla.
 • Regulāra apkopes veikšana iepriekš minētajos Mercedes-Benz pilnvarotajos autoservisos periodā pirms pakalpojuma sniegšanas (t. i., Mercedes-Benz Group AG piešķirtās jauno automobiļu pārdošanas garantijas spēkā esamības laikā) nav nepieciešama.
 • Pirms 3G garantijas perioda sākuma automašīnas lietotājs ir veicis līgumā norādītā transportlīdzekļa priekšpārbaudi Mercedes-Benz pilnvarotā tirdzniecības un servisa tīklā ietilpstošā uzņēmumā Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā.
 • Ja priekšpārbaudes laikā tiek konstatēti kādi trūkumi, tie jānovērš pirms 3G garantijas stāšanās spēkā.
 • Ir pilnībā apmaksāts pakalpojuma priekšapmaksas rēķins, kas izrakstīts atbilstoši spēkā esošajiem izcenojumiem.

IEROBEŽOJUMI:

 • ja Pircējs nav veicis transportlīdzekļa priekšpārbaudi līdz 3G garantijas darbības termiņa sākuma brīdim, Pārdevējs var samazināt izmaksājamās atlīdzības summas, piemērot klienta pašrisku vai atteikties sniegt pakalpojumu.
 • Ja nav novērsti priekšpārbaudes laikā konstatētie trūkumi, 3G pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikties no pakalpojuma sniegšanas.
 • 3G garantija darbojas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Republikas teritorijā.
 • 3G garantija zaudē spēku, ja transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts ārpus Baltijas valstīm.

PRIEKŠNOTEIKUMI GARANTIJAS PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAI:

 • Dokumentēta transportlīdzekļa līdzšinējās tehniskās apkopes vēsture.
 • Pakalpojuma darbības termiņa laikā regulārā tehniskā apkope tiek veikta, stingri ievērojot ražotāja prasības, savlaicīgi un tikai oficiālajās Mercedes-Benz pārstāvniecībās Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, ko apliecina atbilstoši ieraksti transportlīdzekļa servisa grāmatiņā vai izdruka no pilnvarotā Mercedes-Benz autoservisa elektroniskā servisa žurnāla.
 • Regulāra apkopes veikšana iepriekš minētajos Mercedes-Benz pilnvarotajos autoservisos periodā pirms pakalpojuma sniegšanas (t. i., Mercedes-Benz Group AG piešķirtās jauno automobiļu pārdošanas garantijas spēkā esamības laikā) nav nepieciešama.
 • Pirms 3G garantijas perioda sākuma automašīnas lietotājs ir veicis līgumā norādītā transportlīdzekļa priekšpārbaudi Mercedes-Benz pilnvarotā tirdzniecības un servisa tīklā ietilpstošā uzņēmumā Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā.
 • Ja priekšpārbaudes laikā tiek konstatēti kādi trūkumi, tie jānovērš pirms 3G garantijas stāšanās spēkā.
 • Ir pilnībā apmaksāts pakalpojuma priekšapmaksas rēķins, kas izrakstīts atbilstoši spēkā esošajiem izcenojumiem.

IEROBEŽOJUMI:

 • ja Pircējs nav veicis transportlīdzekļa priekšpārbaudi līdz 3G garantijas darbības termiņa sākuma brīdim, Pārdevējs var samazināt izmaksājamās atlīdzības summas, piemērot klienta pašrisku vai atteikties sniegt pakalpojumu.
 • Ja nav novērsti priekšpārbaudes laikā konstatētie trūkumi, 3G pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikties no pakalpojuma sniegšanas.
 • 3G garantija darbojas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Republikas teritorijā.
 • 3G garantija zaudē spēku, ja transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts ārpus Baltijas valstīm.