Auto finansēšana

Auto finansēšana

Ja Jums ir aktuāls finansējums - mūsu līzinga speciālists sniegs atbildes un informāciju par līzinga un apdrošināšanas nosacījumiem!

Veho sadarbības partneri:

Pieejami sekojoši finansējuma veidi:

Finanšu līzings 

nozīmē, ka līzinga periodā ar ikmēneša maksājumiem Jūs pamazām sedzat visu automašīnas vērtību un pēc tam kļūstat par tās īpašnieku.

Operatīvais līzings 

jeb noma nozīmē, ka auto Jums tiek nodots lietošanā uz noteiktu laiku, un šajā termiņā Jums jāapmaksā auto amortizācijas (nolietojuma) vērtība. Līgumam beidzoties, Jūs varat atdot auto atpakaļ pārdevējam (kas ir paredzēts, slēdzot līgumu), to izpirkt vai nodot izpirkuma tiesības citai personai.

Lai saņemtu līzinga piedāvājumu nepieciešams iesniegt:

FIZISKAI Personai:

  • Aizpildīts un parakstīts līzinga pieteikums
Līzinga pieteikums fiziskai personai
  • Līzinga pieprasītāja pases vai id kartes kopija

JURIDISKAI Personai:

  • Aizpildīts un parakstīts no līguma paraksttiesīgās personas līzinga pieteikums
Līzinga pieteikums juridiskai personai
  • Operatīvā bilance un peļņas un zaudējuma aprēķins

Santa Kunce

Līzinga un apdrošināšanas speciāliste