Tahogrāfu inspicēšana

Tahogrāfu inspicēšana

Tahogrāfu inspicēšana – veicam analogo un digitālo tahogrāfu un ātruma ierobežotājierīču pārbaudi un kalibrēšanu.